Trang chủ

Chào mừng các bạn đến với chuyên trang soi cầu emhrn.net đỉnh cao

Soi cầu đặc biệt Miền Băc hôm nay

Soi cầu lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
13 40 cầu 78%
20 29 cầu 72%
61 39 cầu 74%
46 37 cầu 68%
82 38 cầu 73%
94 27 cầu 66%
12 35 cầu 63%
81 24 cầu 65%
99 21 cầu 59%
44 34 cầu 70%

Chốt lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021 như sau

Bạch thủ lô 13
Song thủ lô 13 – 61
Xiên 3 13 – 61 – 82

Soi cầu đặc biệt Miền Nam hôm nay

Soi cầu lô Bình Thuận đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
97 26 cầu 59%
71 21 cầu 61%
75 38 cầu 73%
61 27 cầu 60%
29 36 cầu 68%
41 34 cầu 79%
28 20 cầu 55%
35 30 cầu 80%
45 28 cầu 72%
79 24 cầu 74%

Chốt lô Bình Thuận đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021 như sau:

Bạch thủ lô 35
Song thủ lô 35 – 41
Xiên 3 35 – 41 – 79

Soi cầu lô Tây Ninh đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
79 34 cầu 78%
46 26 cầu 60%
69 28 cầu 75%
09 32 cầu 67%
86 35 cầu 64%
29 33 cầu 61%
98 25 cầu 72%
62 20 cầu 71%
73 23 cầu 68%
20 21 cầu 62%

Chốt lô Tây Ninh đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021 như sau:

Bạch thủ lô 79
Song thủ lô 79 – 69
Xiên 3 79 – 69 – 98

Soi cầu lô An Giang đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
22 36 cầu 74%
50 20 cầu 60%
53 21 cầu 62%
30 29 cầu 70%
85 25 cầu 68%
70 34 cầu 64%
98 22 cầu 57%
42 38 cầu 55%
76 39 cầu 59%
94 28 cầu 67%

Chốt lô An Giang đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021 như sau:

Bạch thủ lô 22
Song thủ lô 22 – 30
Xiên 3 22 – 30 – 85

Soi cầu đặc biệt Miền Trung hôm nay

Soi cầu lô Bình Định đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
52 39 cầu 60%
41 38 cầu 72%
87 25 cầu 56%
23 26 cầu 64%
93 24 cầu 59%
21 22 cầu 67%
20 37 cầu 74%
74 23 cầu 70%
92 36 cầu 66%
02 27 cầu 79%

Chốt lô Bình Định đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021 như sau:

Bạch thủ lô 02
Song thủ lô 02 – 20
Xiên 3 02 – 20 – 41

Soi cầu lô Quảng Bình đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
55 35 cầu 80%
75 25 cầu 59%
21 23 cầu 65%
13 22 cầu 64%
15 38 cầu 66%
03 20 cầu 74%
10 39 cầu 69%
85 34 cầu 58%
38 33 cầu 55%
65 27 cầu 72%

Chốt lô Quảng Bình đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021 như sau:

Bạch thủ lô 55
Song thủ lô 55 – 03
Xiên 3 55 – 03 – 65

Soi cầu lô Quảng Trị đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
96 21 cầu 62%
27 32 cầu 64%
41 26 cầu 74%
00 31 cầu 70%
22 34 cầu 75%
69 38 cầu 61%
97 27 cầu 56%
01 35 cầu 72%
94 22 cầu 80%
88 25 cầu 71%

Chốt lô Quảng Trị đặc biệt ngày hôm nay 05/08/2021 như sau:

Bạch thủ lô 94
Song thủ lô 94 – 22
Xiên 3 94 – 22 – 41

Chúc anh em luôn luôn chiến thắng!!!