Trang chủ

Chào mừng các bạn đến với chuyên trang soi cầu emhrn.net đỉnh cao

Soi cầu đặc biệt Miền Băc hôm nay

Soi cầu lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
85 29 cầu 56%
15 23 cầu 66%
02 26 cầu 55%
12 39 cầu 75%
09 32 cầu 69%
53 34 cầu 68%
11 35 cầu 80%
42 25 cầu 77%
37 40 cầu 58%
76 27 cầu 60%

Chốt lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021 như sau

Bạch thủ lô 11
Song thủ lô 11 – 42
Xiên 3 11 – 42 – 12

Soi cầu đặc biệt Miền Nam hôm nay

Soi cầu lô TP.HCM đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
00 28 cầu 57%
99 31 cầu 80%
06 39 cầu 65%
71 22 cầu 74%
75 33 cầu 56%
93 38 cầu 61%
53 34 cầu 58%
55 21 cầu 70%
14 32 cầu 75%
92 27 cầu 79%

Chốt lô TP.HCM đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021 như sau:

Bạch thủ lô 99
Song thủ lô 99 – 92
Xiên 3 99 – 92 – 14

Soi cầu lô Long An đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
86 26 cầu 62%
06 28 cầu 69%
17 40 cầu 80%
10 22 cầu 63%
22 36 cầu 70%
19 29 cầu 79%
36 20 cầu 78%
63 25 cầu 74%
21 38 cầu 73%
97 23 cầu 57%

Chốt lô Long An đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021 như sau:

Bạch thủ lô 17
Song thủ lô 17 – 19
Xiên 3 17 – 19 – 36

Soi cầu lô Hậu Giang đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
67 22 cầu 76%
46 36 cầu 67%
25 29 cầu 58%
47 27 cầu 55%
33 39 cầu 72%
55 24 cầu 70%
36 35 cầu 57%
95 25 cầu 63%
50 30 cầu 61%
42 28 cầu 78%

Chốt lô Hậu Giang đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021 như sau:

Bạch thủ lô 42
Song thủ lô 42 – 67
Xiên 3 42 – 67 – 33

Soi cầu lô Bình Phước đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
23 32 cầu 57%
62 29 cầu 78%
78 24 cầu 62%
56 27 cầu 58%
28 39 cầu 80%
42 34 cầu 67%
31 37 cầu 76%
59 35 cầu 77%
86 38 cầu 71%
50 21 cầu 74%

Chốt lô Bình Phước đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021 như sau:

Bạch thủ lô 28
Song thủ lô 28 – 62
Xiên 3 28 – 62 – 59

Soi cầu đặc biệt Miền Trung hôm nay

Soi cầu lô Đà Nẵng đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
43 38 cầu 56%
37 31 cầu 60%
58 40 cầu 69%
04 37 cầu 63%
56 32 cầu 75%
77 39 cầu 57%
20 33 cầu 55%
49 29 cầu 68%
84 22 cầu 72%
33 25 cầu 66%

Chốt lô Đà Nẵng đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021 như sau:

Bạch thủ lô 56
Song thủ lô 56 – 84
Xiên 3 56 – 84 – 58

Soi cầu lô Quảng Ngãi đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
27 29 cầu 80%
72 22 cầu 68%
22 24 cầu 66%
63 20 cầu 64%
24 26 cầu 79%
36 30 cầu 73%
17 35 cầu 61%
86 23 cầu 55%
18 39 cầu 58%
14 40 cầu 62%

Chốt lô Quảng Ngãi đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021 như sau:

Bạch thủ lô 27
Song thủ lô 27 – 24
Xiên 3 27 – 24 – 36

Soi cầu lô Đăk Nông đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
39 36 cầu 67%
79 38 cầu 69%
06 34 cầu 65%
81 40 cầu 68%
18 23 cầu 71%
51 20 cầu 80%
92 30 cầu 72%
31 29 cầu 70%
03 26 cầu 74%
05 33 cầu 62%

Chốt lô Đăk Nông đặc biệt ngày hôm nay 16/10/2021 như sau:

Bạch thủ lô 51
Song thủ lô 51 – 03
Xiên 3 51 – 03 – 92

Chúc anh em luôn luôn chiến thắng!!!