Trang chủ

Chào mừng các bạn đến với chuyên trang soi cầu emhrn.net đỉnh cao

Soi cầu đặc biệt Miền Băc hôm nay

Soi cầu lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
69 20 cầu 67%
26 28 cầu 71%
99 35 cầu 55%
65 34 cầu 56%
27 25 cầu 62%
62 26 cầu 75%
82 38 cầu 80%
81 24 cầu 60%
89 27 cầu 79%
28 37 cầu 65%

Chốt lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021 như sau

Bạch thủ lô 82
Song thủ lô 82 – 89
Xiên 3 82 – 89 – 62

Soi cầu đặc biệt Miền Nam hôm nay

Soi cầu lô Vĩnh Long đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
19 37 cầu 56%
84 38 cầu 76%
62 28 cầu 73%
89 26 cầu 60%
73 31 cầu 58%
51 34 cầu 72%
50 33 cầu 75%
27 27 cầu 65%
31 23 cầu 68%
33 39 cầu 80%

Chốt lô Vĩnh Long đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021 như sau:

Bạch thủ lô 33
Song thủ lô 33 – 84
Xiên 3 33 – 84 – 50

Soi cầu lô Trà Vinh đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
97 31 cầu 55%
31 34 cầu 63%
09 20 cầu 75%
35 32 cầu 79%
60 24 cầu 73%
76 28 cầu 68%
40 21 cầu 67%
23 35 cầu 66%
15 22 cầu 76%
24 33 cầu 56%

Chốt lô Trà Vinh đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021 như sau:

Bạch thủ lô 35
Song thủ lô 35 – 15
Xiên 3 35 – 15 – 09

Soi cầu lô Bình Dương đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
77 29 cầu 60%
47 38 cầu 66%
25 25 cầu 61%
58 28 cầu 76%
85 22 cầu 79%
76 35 cầu 57%
37 27 cầu 80%
33 23 cầu 78%
73 31 cầu 55%
23 34 cầu 63%

Chốt lô Bình Dương đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021 như sau:

Bạch thủ lô 37
Song thủ lô 37 – 85
Xiên 3 37 – 85 – 33

Soi cầu đặc biệt Miền Trung hôm nay

Soi cầu lô Gia Lai đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
46 26 cầu 68%
05 32 cầu 80%
44 30 cầu 76%
99 33 cầu 67%
86 24 cầu 73%
63 21 cầu 78%
60 23 cầu 79%
23 28 cầu 55%
39 34 cầu 69%
73 37 cầu 61%

Chốt lô Gia Lai đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021 như sau:

Bạch thủ lô 05
Song thủ lô 05 – 60
Xiên 3 05 – 60 – 63

Soi cầu lô Ninh Thuận đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
98 31 cầu 72%
17 25 cầu 68%
21 21 cầu 80%
75 39 cầu 67%
73 34 cầu 55%
94 23 cầu 58%
86 22 cầu 60%
93 24 cầu 59%
11 27 cầu 70%
12 30 cầu 57%

Chốt lô Ninh Thuận đặc biệt ngày hôm nay 24/09/2021 như sau:

Bạch thủ lô 21
Song thủ lô 21 – 98
Xiên 3 21 – 98 – 11

Chúc anh em luôn luôn chiến thắng!!!