Trang chủ

Chào mừng các bạn đến với chuyên trang soi cầu emhrn.net đỉnh cao

Soi cầu đặc biệt Miền Băc hôm nay

Soi cầu lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
56 34 cầu 58%
03 23 cầu 72%
51 36 cầu 55%
26 27 cầu 65%
07 33 cầu 73%
63 25 cầu 64%
69 38 cầu 75%
87 35 cầu 63%
43 24 cầu 79%
36 26 cầu 76%

Chốt lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021 như sau

Bạch thủ lô 43
Song thủ lô 43 – 36
Xiên 3 43 – 36 – 69

Soi cầu đặc biệt Miền Nam hôm nay

Soi cầu lô Kiên Giang đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
18 20 cầu 58%
87 32 cầu 68%
48 28 cầu 72%
31 37 cầu 67%
90 31 cầu 59%
09 40 cầu 56%
72 27 cầu 73%
15 29 cầu 74%
93 26 cầu 66%
74 39 cầu 70%

Chốt lô Kiên Giang đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021 như sau:

Bạch thủ lô 15
Song thủ lô 15 – 72
Xiên 3 15 – 72 – 48

Soi cầu lô Tiền Giang đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
25 38 cầu 65%
54 25 cầu 78%
42 21 cầu 66%
76 23 cầu 56%
69 20 cầu 70%
93 40 cầu 73%
99 36 cầu 76%
24 26 cầu 63%
84 22 cầu 77%
80 27 cầu 61%

Chốt lô Tiền Giang đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021 như sau:

Bạch thủ lô 54
Song thủ lô 54 – 84
Xiên 3 54 – 84 – 99

Soi cầu lô Đà Lạt đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
66 28 cầu 71%
90 22 cầu 73%
83 31 cầu 55%
30 33 cầu 59%
81 23 cầu 66%
78 25 cầu 57%
08 21 cầu 70%
05 26 cầu 58%
11 24 cầu 68%
56 40 cầu 72%

Chốt lô Đà Lạt đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021 như sau:

Bạch thủ lô 90
Song thủ lô 90 – 56
Xiên 3 90 – 56 – 66

Soi cầu đặc biệt Miền Trung hôm nay

Soi cầu lô Khánh Hòa đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
06 38 cầu 75%
46 37 cầu 61%
96 30 cầu 55%
31 20 cầu 76%
55 40 cầu 58%
83 28 cầu 80%
52 35 cầu 71%
49 32 cầu 70%
42 23 cầu 64%
24 22 cầu 77%

Chốt lô Khánh Hòa đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021 như sau:

Bạch thủ lô 83
Song thủ lô 83 – 24
Xiên 3 83 – 24 – 31

Soi cầu lô Kon Tum đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
59 35 cầu 69%
30 20 cầu 64%
70 28 cầu 62%
63 33 cầu 68%
11 37 cầu 75%
91 34 cầu 80%
61 30 cầu 73%
05 26 cầu 78%
57 39 cầu 67%
52 24 cầu 63%

Chốt lô Kon Tum đặc biệt ngày hôm nay 25/07/2021 như sau:

Bạch thủ lô 91
Song thủ lô 91 – 05
Xiên 3 91 – 05 – 11

Chúc anh em luôn luôn chiến thắng!!!