Trang chủ

Chào mừng các bạn đến với chuyên trang soi cầu emhrn.net đỉnh cao

Soi cầu đặc biệt Miền Băc hôm nay

Soi cầu lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
80 30 cầu 78%
49 32 cầu 59%
70 28 cầu 55%
90 22 cầu 75%
55 37 cầu 56%
73 25 cầu 58%
44 24 cầu 67%
79 33 cầu 63%
96 20 cầu 57%
00 29 cầu 69%

Chốt lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021 như sau

Bạch thủ lô 80
Song thủ lô 80 – 90
Xiên 3 80 – 90 – 00

Soi cầu đặc biệt Miền Nam hôm nay

Soi cầu lô Bình Thuận đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
51 34 cầu 72%
67 36 cầu 68%
49 23 cầu 70%
65 33 cầu 63%
92 37 cầu 78%
29 40 cầu 60%
23 38 cầu 75%
81 22 cầu 65%
57 30 cầu 58%
82 32 cầu 71%

Chốt lô Bình Thuận đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021 như sau:

Bạch thủ lô 92
Song thủ lô 92 – 23
Xiên 3 92 – 23 – 51

Soi cầu lô Tây Ninh đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
31 31 cầu 65%
56 28 cầu 62%
36 36 cầu 55%
52 22 cầu 79%
71 32 cầu 80%
68 38 cầu 66%
76 20 cầu 71%
30 33 cầu 67%
85 29 cầu 69%
32 26 cầu 57%

Chốt lô Tây Ninh đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021 như sau:

Bạch thủ lô 71
Song thủ lô 71 – 52
Xiên 3 71 – 52 – 76

Soi cầu lô An Giang đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
80 35 cầu 62%
07 28 cầu 78%
18 34 cầu 59%
34 22 cầu 79%
44 23 cầu 77%
88 32 cầu 80%
00 30 cầu 58%
72 33 cầu 63%
54 36 cầu 69%
30 25 cầu 65%

Chốt lô An Giang đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021 như sau:

Bạch thủ lô 88
Song thủ lô 88 – 34
Xiên 3 88 – 34 – 07

Soi cầu đặc biệt Miền Trung hôm nay

Soi cầu lô Bình Định đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
14 35 cầu 77%
96 37 cầu 78%
30 27 cầu 59%
59 39 cầu 70%
08 28 cầu 71%
53 38 cầu 65%
66 31 cầu 79%
79 34 cầu 69%
72 40 cầu 58%
88 20 cầu 57%

Chốt lô Bình Định đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021 như sau:

Bạch thủ lô 66
Song thủ lô 66 – 96
Xiên 3 66 – 96 – 14

Soi cầu lô Quảng Bình đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
24 21 cầu 77%
57 23 cầu 66%
18 38 cầu 78%
21 32 cầu 57%
87 20 cầu 72%
43 34 cầu 64%
77 33 cầu 63%
82 29 cầu 74%
22 37 cầu 68%
03 24 cầu 59%

Chốt lô Quảng Bình đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021 như sau:

Bạch thủ lô 18
Song thủ lô 18 – 24
Xiên 3 18 – 24 – 82

Soi cầu lô Quảng Trị đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
64 26 cầu 77%
33 24 cầu 74%
29 31 cầu 76%
40 21 cầu 57%
77 35 cầu 65%
39 36 cầu 71%
22 34 cầu 66%
09 23 cầu 67%
95 33 cầu 68%
11 25 cầu 60%

Chốt lô Quảng Trị đặc biệt ngày hôm nay 15/04/2021 như sau:

Bạch thủ lô 64
Song thủ lô 64 – 29
Xiên 3 64 – 29 – 33

Chúc anh em luôn luôn chiến thắng!!!