Trang chủ

Chào mừng các bạn đến với chuyên trang soi cầu emhrn.net đỉnh cao

Soi cầu đặc biệt Miền Băc hôm nay

Soi cầu lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
55 34 cầu 74%
03 40 cầu 60%
84 36 cầu 61%
76 22 cầu 56%
20 25 cầu 63%
02 32 cầu 78%
81 29 cầu 67%
08 27 cầu 55%
58 23 cầu 72%
26 21 cầu 62%

Chốt lô Miền Bắc đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021 như sau

Bạch thủ lô 02
Song thủ lô 02 – 55
Xiên 3 02 – 55 – 58

Soi cầu đặc biệt Miền Nam hôm nay

Soi cầu lô Bình Thuận đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
08 26 cầu 61%
78 37 cầu 67%
21 39 cầu 80%
09 35 cầu 71%
91 34 cầu 77%
19 22 cầu 56%
22 28 cầu 57%
05 21 cầu 60%
90 24 cầu 66%
03 36 cầu 63%

Chốt lô Bình Thuận đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021 như sau:

Bạch thủ lô 21
Song thủ lô 21 – 91
Xiên 3 21 – 91 – 09

Soi cầu lô Tây Ninh đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
20 33 cầu 79%
68 28 cầu 59%
04 26 cầu 69%
33 22 cầu 68%
79 40 cầu 73%
92 29 cầu 80%
90 20 cầu 71%
70 34 cầu 60%
76 32 cầu 62%
14 39 cầu 67%

Chốt lô Tây Ninh đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021 như sau:

Bạch thủ lô 92
Song thủ lô 92 – 20
Xiên 3 92 – 20 – 79

Soi cầu lô An Giang đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
64 26 cầu 58%
65 27 cầu 80%
69 34 cầu 62%
43 32 cầu 65%
03 23 cầu 68%
66 30 cầu 76%
89 29 cầu 74%
42 31 cầu 67%
70 40 cầu 78%
86 21 cầu 59%

Chốt lô An Giang đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021 như sau:

Bạch thủ lô 65
Song thủ lô 65 – 70
Xiên 3 65 – 70 – 66

Soi cầu đặc biệt Miền Trung hôm nay

Soi cầu lô Bình Định đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
03 27 cầu 69%
71 35 cầu 58%
65 32 cầu 68%
92 25 cầu 61%
61 23 cầu 77%
86 33 cầu 66%
28 37 cầu 76%
04 31 cầu 62%
12 26 cầu 59%
55 29 cầu 70%

Chốt lô Bình Định đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021 như sau:

Bạch thủ lô 61
Song thủ lô 61 – 28
Xiên 3 61 – 28 – 55

Soi cầu lô Quảng Bình đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
01 34 cầu 62%
61 24 cầu 71%
76 27 cầu 77%
85 35 cầu 76%
64 38 cầu 59%
44 37 cầu 57%
16 32 cầu 60%
09 36 cầu 78%
68 40 cầu 80%
77 22 cầu 56%

Chốt lô Quảng Bình đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021 như sau:

Bạch thủ lô 68
Song thủ lô 68 – 09
Xiên 3 68 – 09 – 76

Soi cầu lô Quảng Trị đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
29 36 cầu 70%
35 31 cầu 77%
96 24 cầu 55%
56 35 cầu 63%
75 39 cầu 69%
12 38 cầu 73%
15 40 cầu 58%
38 25 cầu 64%
87 27 cầu 62%
53 30 cầu 71%

Chốt lô Quảng Trị đặc biệt ngày hôm nay 24/06/2021 như sau:

Bạch thủ lô 35
Song thủ lô 35 – 12
Xiên 3 35 – 12 – 53

Chúc anh em luôn luôn chiến thắng!!!